Δημόσιο

Υγεία: Πότε τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις στα νοσοκομεία

Επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

Ολοκληρώθηκε η προθεσμία ηλεκτρονικών αιτήσεων για το λοιπό επικουρικό προσωπικό.

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) μέχρι τις 19 - 20 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία έλαβε 2 συνεχόμενες παρατάσεις για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, στα νοσοκομεία και τις δομές Υγείας όλης της χώρας.

Σημειώστε:

 • Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι που θα καταρτιστούν, θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη νέα έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων
 • Στη συνέχεια, θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου

Το υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την εφαρμογή, το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στους εξής φορείς:

 1. Δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)
 2. Δ.Υ.Πε
 3. Νοσοκομεία και Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 4. Ε.Κ.Α.Β
 5. Ε.Ο.Π.Υ.Υ
 6. Ε.Ο.Φ
 7. Ε.Κ.Ε.Α
 8. Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου»
 9. Α.Ε.Μ.Υ για το Νοσοκομείο της Θήρας
 10. Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του υπ. Παιδείας

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση στο loipoepikouriko.moh.gov.gr