Δημόσιο

Τα αποτελέσματα επιλογής ιατρών κλάδου ΕΣΥ στην 1η ΥΠΕ

Η ανακοίνωση του φορέα (ΠΙΝΑΚΕΣ)

11/12/2018 | 11:42

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας οι πίνακες μη παραδεκτών υποψηφίων για την επιλογή ιατρών του κλάσου ΕΣΥ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντός μιας εβδομάδας της ανάρτησης του πίνακα επί του μη παραδεκτού, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους μέσω email στη διεύθυνση [email protected], αυτοπροσώπως ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς κούριερ ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης & 2ης Υ.Π.Ε στην διεύθυνση: Λ.Αλεξάνδρας 196, Τ.Κ.11 521 Αθήνα (Κτήριο Ε.Σ.Δ.Υ, αίθουσα 5).

Η κατάθεση της έγγραφης ένστασης, για το ορισμένο χρονικό διάστημα της μιας εβδομάδας, αποδεικνύεται από την φέρουσα σήμανση του ταχυδρομείου, της συστημένης επιστολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.

Η ένσταση απευθύνεται στην Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης & 2ης Υ.Π.Ε. με την αναφερόμενη ένδειξη:

Προς την Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης & 2ης Υ.Π.Ε. με την αναφερόμενη ένδειξη:

«ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ……»

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.