Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Μόνιμος διορισμός (άμεσα) για υποψηφίους 46 επαγγελμάτων

Θα προσληφθεί προσωπικό όλων των κατηγοριών - Ποιές προκηρύξεις βρίσκονται υπό έκδοση και ποιές ακολουθούν

Επιδίωξη του ΑΣΕΠ είναι να εκδόσει δύο προκηρύξεις "Κ" έως το τέλος του μήνα

Σε αυξημένη ετοιμότητα οφείλουν να βρίσκονται υποψήφιοι διαφόρων κατηγοριών και ειδικεύσεων, εν αναμονή της έκδοσης δύο προκηρύξεων για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Το αμέσως επόμενο διάστημα -και έως το τέλος Δεκεμβρίου- το ΑΣΕΠ προγραμματίζει να δημοσιοποιήσει τους διαγωνισμούς που αφορούν στην ενίσχυση των δήμων (757 μόνιμοι) και του ΣΕΠΕ (49 μόνιμοι).

Οι δύο αυτές προκηρύξεις περιλαμβάνουν θέσεις για υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Σημειώστε:

Προκήρυξη δήμων (757 θέσεις)

 • ΠΕ Βιολόγοι
 • ΠΕ Γεωλόγοι
 • ΠΕ Διοικητικοί
 • ΠΕ Μηχανικοί περιβάλλοντος
 • ΠΕ Πολιτικοί μηχανικοί
 • ΠΕ Οικονομολόγοι
 • ΤΕ Διοικητικοί
 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • ΤΕ Λογιστές
 • ΤΕ Μηχανικοί Η/Υ
 • ΤΕ Μηχανικοί Δομικών Έργων
 • ΤΕ Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος
 • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
 • ΔΕ Ζυγιστές
 • ΔΕ Εργοδηγοί
 • ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
 • ΔΕ Μνημοτεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων
 • ΔΕ Τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων
 • ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων
 • ΔΕ Οδηγοί φορτηγών
 • ΔΕ Χειριστές Η/Υ
 • ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου
 • ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων καθαριότητας
 • ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό
 • ΥΕ Γενικών καθηκόντων
 • ΥΕ Επιστάτες καθαριότητας
 • ΥΕ Εργάτες καθαριότητας
 • ΥΕ Εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρων
 • ΥΕ Εργάτες διαφόρων ειδικεύσεων
 • ΥΕ Εργάτες εξωτερ4ικών χώρων
 • ΥΕ Υδρονομείς
 • ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας
 • ΥΕ Φύλακες

Προκήρυξη ΣΕΠΕ (49 θέσεις)

 • ΠΕ Πληροφορικής 
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
 • ΠΕ Χημικών Μηχανικών 
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
 • ΠΕ Βιοχημικών
 • ΠΕ Ναυπηγών Μηχανικών 
 • ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχανικών 
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
 • ΤΕ Πληροφορικής Δομικών Έργων (2 θέσεις)
 • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1 θέση)

Ποιές προκηρύξεις ακολουθούν

Εφόσον εκδοθούν, εντός Δεκεμβρίου, οι δύο παραπάνω προκηρύξεις, σειρά θα πάρουν άλλοι δύο διαγωνισμοί για την ενίσχυση της ΑΑΔΕ (75 μόνιμες θέσεις - ΤΕ και ΔΕ Τελωνειακών), καθώς και εννέα φορεών (77 μόνιμες θέσεις για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).