Δημόσιο

Υγεία: Η νέα προθεσμία για τις αιτήσεις στο loipoepikouriko.moh.gov.gr

Πώς και γιατί επηρεάζεται η διαδικασία

Oριστικοποιήθε η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα loipoepikouriko.moh.gov.gr, για την κατάρτιση πινάκων λοιπού επικουρικού προσωπικού.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, λόγω των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και της αδυναμίας υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 24:00.

Το αρμόδιο υπουργείο καλεί τους υποψήφιους να σπεύσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις αρκετές μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα λόγω υπερφόρτωσης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η οριστική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έληγε αύριο, 30 Νοεμβρίου 2018.

Σημειώστε:

  • Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι που θα καταρτιστούν, θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη νέα έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εντός του τρέχοντος έτους
  • Στη συνέχεια, θα καταρτιστούν νέοι κατάλογοι οι οποίοι θα αναρτηθούν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου, αν και το γεγογός της παράτασης ενδέχεται να επηρεάσει τα χρονοδιαγράμματα