Δημόσιο

8 προσλήψεις στα Χανιά

Προσλαμβάνεται προσωπικό πέντε ειδικοτήτων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 20 Μαρτίου
13/03/2018 | 09:47

Με οκτώ συμβασιούχους, ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων. 

Σύμφωνα με την προκήρυξη θα προσληφθούν υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και με ολιγόμηνες συμβάσεις, έως τις 31 Δεκεμβρίου. 

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην διεύθυνση της υπηρεσίας, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέχρι τις 20 Μαρτίου. 

Πατήστε το βελάκι δίπλα σε κάθε ειδικότητα, για να διαβάσετε προσόντα, δικαιολογητικά και πρώτο μισθό 

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη και την αίτηση που πρέπει να καταθέσετε