Δημόσιο

Νέες προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα (έντυπο)

Ολόκληρη η προκήρυξη - Θέσεις σε 32 περιοχές

Νέα προκήρυξη από την Εθνική Τράπεζα.

Θα προσληφθούν 45 νέοι υπάλληλοι σε υποκαταστήματα 32 περιοχών.

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, με καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και ηλικία έως 35 ετώ.ν

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 28 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο
  • Τίτλους σπουδών
  • Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου
  • Λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας ή κινητής τηλεφωνίας του υποψηφίου (προ 6μήνου) ή λογαριασμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του υποψηφίου (προ 6μήνου)
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως αυτή περιγράφεται στα «Απαραίτητα Προσόντα»

Βρείτε την ηλεκτρονική αίτηση ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη