Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Υγεία: Τα ''πάνω-κάτω'' για τις προσλήψεις στα νοσοκομεία - Αλλαγές στους πίνακες (ΦΕΚ)

Ριζικές τροποποιήσεις στις αιτήσεις για λοιπό επικουρικό προσωπικό - Η νέα απόφαση - ''κλειδί''

Ριζικές αλλαγές στην διαδικασία πρόσληψης λοιπού επικουρικού προσωπικού φέρνει κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, επιβεβαιώνοντας πλήρως πρόσφατο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του workenter.

Όπως προκύπτει από το έγγραφο (ΦΕΚ), τροποποιούνται τα «δεδομένα» σε σχέση:

  • Με τη διαδικασία, προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάρτισης πινάκων
  • Τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων
  • Με τον έλεγχο δικαιολογητικών, κριτηρίων και μοριοδότησης

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι που θα καταρτιστούν, θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την νέα έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εντός του τρέχοντος έτους.

Στη συνέχεια, θα καταρτιστούν νέοι κατάλογοι οι οποίοι θα αναρτηθούν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου.

Σημαντικό:

  • Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν πλέον τον  αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου και όχι το ονοματεπώνυμο

Παλαιότερη απόφαση, προέβλεπε ότι οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα των ΔΥΠΕ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους και παραμένουν σε αυτήν επικαιροποιούμενοι, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους. 

Υπενθυμίζεται ότι, η διαδικασία αιτήσεων στην πλατφόρμα http://loipoepikouriko.moh.gov.gr/ ενεργοποιείται εκ νέου αύριο, Πέμπτη 15 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (αλλαγές στην εμπειρία).