Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα προσόντα για ΚΕΠ και «Βοήθεια το Σπίτι»

Το Workenter παρουσιάζει τις πρώτες πληροφορίες για τις δυο προκηρύξεις μονίμου προσωπικού

Δυο μεγάλες προκηρύξεις για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, αναμένεται – το επόμενο διάστημα - να προσελκύσουν το έντονο ενδιαφέρον των υποψηφίων.

Πρόκειται για τους διαγωνισμούς:

 • 250- 300 θέσεων στα ΚΕΠ όλης της χώρας
 • 3.000 στους δήμους με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το Workenter καταγράφει τις πρώτες πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτές προκύπτουν από την συσσωρευμένη εμπειρία στελεχών του ΑΣΕΠ

Σημειώστε:

ΚΕΠ

 • Θα προσληφθεί προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
 • Θα ζητηθεί προσωπικό μίας, μόνο, ειδικότητας: Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
 • Η συγκεκριμένη ειδικότητα υπάρχει μόνο στα ΚΕΠ, σε καμία άλλη υπηρεσία του δημοσίου. Για τον λόγο αυτό, στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία και τα διπλώματα. Όσοι επιλεγούν θα λάβουν μια ταχύρυθμη εκπαίδευση για την ειδικότητα
 • Θα μοριοδοτηθεί - σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις - η απλή εμπειρία (7 μόρια ανά μήνα), δεδομένου ότι σήμερα στα ΚΕΠ δεν υπάρχουν συμβασιούχοι για να γίνει χρήση της ειδικής εμπειρίας.
 • Στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα αναμένεται να είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ,σε βασικό επίπεδο
 • Όσοι διαθέτουν γνώση ξένων γλωσσών, μεταπτυχιακά, δεύτερο τίτλο σπουδών κτλ, θα μοριοδοτήθούν με βάση τα κριτήρια των προκηρύξεων «Κ», που ισχύουν για κάθε κατηγορία
 • Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί το πρώτο δίμηνο του 2019

Βοήθεια στο Σπίτι

 • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφής των θέσεων που θα διατεθούν για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι". Ο πίνακας που θα δοθεί από το υπ.Εσωτερικών στο ΑΣΕΠ θα περιέχει φορέα, (δήμο), ειδικότητα, αριθμό θέσεων
 • Πρόθεση του αρμόδιου υπουργείου είναι η έκδοση της προκήρυξης "το συντομότερο δυνατόν". Μεταφράστε την υπουργική δήλωση ότι η προκήρυξη θα επιδιωχθεί να βγει αν όχι εντός του 2018, τουλάχιστον τον Ιανουάριο του 2019.
 • Το κείμενο της προκήρυξης θα είναι εντελώς διαφορετικό από την γνωστή 3Κ/2018. Η διαφορετικότητα της 3Κ με την επικείμενη προκήρυξη εντοπίζεται στο εξής σημείο: Η πριμοδότηση των ήδη υπηρετούντων δεν θα γίνει με έξτρα μοριοδότηση, αλλά θα ενσωματωθεί η εμπειρία ως "απαραίτητο πρόσθετο προσόν" στην προκήρυξη.
 • Με σημείο αναφοράς την εμπειρία και τον τρόπο αξιοποίησής της στην προκήρυξη, το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο σχεδόν ταυτόχρονης έκδοσης δύο προκηρύξεων: Μία για όσους διαθέτουν προϋπηρεσία στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" και μία για όσους δεν διαθέτουν.
 • Ετοιμάζεται άμεσα νομοθετική ρύθμιση - "έκπληξη" η οποία αφενός μεν θα "καλύπτει" τους ήδη υπηρετούντες στο πρόγραμμα, αφετέρου θα επιλύει το βασικό πρόβλημα της 3Κ: Αυτο είναι η πίεση του ΑΣΕΠ να εκδόσει αποτελέσματα την τελευταία μέρα λήξης των συμβάσεων. Με τη νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπεται παράταση των συμβάσεων των ήδη υπηρετούνται έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης οριστικών οριστικών αποτελεσμάτων