Δημόσιο

5 νέες συμβάσεις στην Αττική

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
12/03/2018 | 10:56

Με πέντε συμβασιούχους οκτάμηνης απασχόλησης, ενισχύεται ο δήμος Αγίας Βαρβάρας, στην Αττική. 

Θα προσληφθούν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (2 θέσεις) και υποχρεωτικής (3) εκπαίδευσης  

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου. 

Σημειώστε, για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα     

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη», για να διαβάσετε το επίσημο έγγραφο