Δημόσιο

Ευκαιρίες για πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες

Δείτε προθεσμίες, δικαιολογητικά, προσόντα

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Λέσβου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη.

Προσοχή: Η προκήρυξη χαρακτηρίζεται ως "επείγουσα". Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών δεν είναι 10ήμερη -όπως συμβαίνει, συνήθως- αλλά πενθήμερη. 

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας διάρκειας 6,5 μηνών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση τουφορέα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.