Δημόσιο

1.428 προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα

Ήδη ''τρέχουν'' 121 θέσεις, έρχονται (άμεσα) άλλες 1.307 - Δείτε προσόντα και δικαιολογητικά

Οι θέσεις εγκρίθηκαν με απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
22/10/2018 | 13:43

Με 1.428 υπαλλήλους, στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο 2018-2019), θα ενισχυθούν δημόσιοι φορείς, σε όλη την χώρα.

Οι προσλήψεις αφορούν πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα σε διάφορα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Ήδη, ''τρέχουν'' 121 θέσεις υπαλλήλων και αναμένονται, επιπλέον, 1.307 προσλήψεις.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης με τον αντίστοιχο φορέα-δήμο υλοποίησης του προγράμματος.

Σημειώστε ότι η επιλογή των προσληφθέντων γίνεται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, (Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259-(ΦΕΚ 1774/Β’/17-6-2016).

Δείτε, μία προς μία, τις προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και καταθέστε την αίτησή σας, άμεσα πατώντας στα ενεργά links (σε παρένθεση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής):

Δείτε επίσης: 1.428 νέες θέσεις για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους»