Δημόσιο

Υπ. Οικονομικών: Στα σκαριά δύο νέες προκηρύξεις μονίμων θέσεων

Ειδικότητες και προσόντα

Συνέχεια στις διαδικασίες προσλήψεων δίνει το υπουργείο Οικονομικών με δύο νέες προκηρύξεις

Αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2018 (έως 15 Νοεμβρίου), το αρμόδιο υπουργείο θα ενεργοποιήσει την διαδικασία για δύο ακόμη προκηρύξεις.

Σημειώστε:

Για τις συγκεκριμένες προκηρύξεις θα ισχύσουν τα κριτήρια που ορίζει το ΑΣΕΠ για τους διαγωνισμούς «Κ», δηλαδή: βαθμός τίτλου σπουδών, δεύτερος τίτλος σπουδών, τυχόν μεταπτυχιακά, απλή εμπειρία (7 μόρια ανά μήνα), γνώση ξένων γλωσσών, εντοπιότητα