Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 335 μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Οικονομικών

Πότε η έκδοση των προκηρύξεων - Ειδικότητες

Το ΥΠ.ΟΙΚ. συνιστά μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές των υποψηφίων

Στο... κόκκινο οι μηχανές του ΑΣΕΠ. Η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή διεκπεραιώνει την έκδοση των αποτελεσμάτων της 1Γ/2017, ενώ ταυτόχρονα επεξεργάζεται τρεις προκηρύξεις, μέσω των οποίων θα επιλεγούν 335 μόνιμοι.

Σημειώστε:

  • 75 θέσεις στην ΑΑΔΕ: Θα διατεθούν αποκλειστικά σε πτυχιούχους ΤΕΙ και αποφοίτους Λυκείου - ΙΕΚ. Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους μιας μόνο ειδικότητας: ΤΕ και ΔΕ Τελωνειακών. Η επιλογή θα γίνει με το σύστημα των μορίων. Η διαδικασία επεξεργασίας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο
  • 100 θέσεις στην ΑΑΔΕ: Προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού μίας μόνο ειδικότητας: ΠΕ Πληροφορικής. Αναμενεται να εκδοθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου. Η προκήρυξη διακρίνεται από υψηλή διαβάθμιση στην κλίμακα των προτεραιοτήτων
  • 160 θέσεις στη ΓΓΠΣ: Πρόκειται για αίτημα το οποίο βρίσκεται σε πρόωρο στάδιο. Αφορά τις ειδικότητες: ΠΕ Πληροφορικής 86 θέσεις, ΤΕ Πληροφορικής 57, ΠΕ Οικονομολόγων 10, ΠΕ Νομικών 7 θέσεις

Κριτήρια

  1. Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα μετρήσει ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ενδεχόμενο μεταπτυχιακό, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και η γνώση ξένων γλωσσών
  2. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα βασικά κριτήρια επιλογής θα είναι ο βαθμός απολυτήριου ή διπλώματος και η ενδεχόμενη κατοχή 2ου τίτλου σπουδών του ΟΕΕΚ, η γνώση ξένων γλωσσών και η εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο