Δημόσιο

ΚΕΕΛΠΝΟ: Τα 5 "κλειδιά" για τη συμπλήρωση της αίτησης (σωστά)

1.576 θέσεις - Τι πρέπει να γράψετε στην αίτηση, στην υπεύθυνη δήλωση και τον φάκελο αποστολής

Ανοίξτε τους ενεργούς συνδέσμους για να λύσετε όλες τις απορίες σας

Συγκεκριμένη μεθοδολογία -η οποία βασίζεται στις διατυπώσεις της ίδιας της προκήρυξης- οφείλουν να εφαρμόσουν οι ενδιαφερόμενοι για τις 1.576 θέσεις μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Τα σημεία - "κλειδιά" της αίτησης είναι τα εξής:

  1. Προσέξτε τους κωδικούς των θέσεων. Μπορεί για μία και μοναδική ειδικότητα να απαιτούνται παραπάνω από έναν κωδικό θέσης
  2. Σημειώστε την "ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ"
  3. Εκτυπώστε την υπεύθυνση δήλωση και αναγράψτε ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό σας κώλυμα διορισμού
  4. Καταγράψτε τα δικαιολογητικά, που επισυνάπτετε στον φάκελο συμμετοχής, σε μια σελίδα μεγέθους Α4
  5. Στην εξωτερική πλευρά του φακέλου συμμετοχής αναγράψτε τα προσωπικά σας στοιχεία

Δείτε πώς συμπληρώνονται η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και ο φακέλος, πατώντας ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: