Δημόσιο - ΑΣΕΠ

3 υδρονομείς στον Τύρναβο

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας από 23 μέχρι 60 έτη

Η υποβολή των αιτήσεων θα ισχύει μέχρι τις 15 Μαρτίου
08/03/2018 | 12:25

Τρεις υδρονομείς, προσλαμβάνονται από τον δήμο Τυρνάβου. 

Θα απασχοληθούν για την αρδευτική περίοδο 1ης Απριλίου-30 Σεπτεμβρίου. 

Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των αιτήσεων είναι στις 15 Μαρτίου. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου. 

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα για την ειδικότητα 

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλίκ στην αντίστοιχη εφαρμογή