Δημόσιο - ΑΣΕΠ

20 εργάτες στην Αρκαδία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 14 Μαρτίου

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
08/03/2018 | 11:21

Διαδικασία πρόσληψης 20 εργατών καθαριότητας, μέχρι πέντε ημερομίσθια, ανά άτομο, πραγματοποιεί ο δήμος Βόρειας Κυνουρίας.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με την προκήρυξη ολοκληρώνεται στις 14 Μαρτίου.  

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην διεύθυνση του δήμου, αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα   

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter