Δημόσιο

Αιτήσεις έως 19 Μαρτίου για 50 θέσεις στον Βόλο

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας

Ζητούνται απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
07/03/2018 | 13:00

Την πρόσληψη 50 υπαλλήλων, με συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών, επισπεύδει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης Μείζονος περιοχής Βόλου. 

Θα προσληφθούν υπάλληλοι πανεπιστημιακής (6 θέσεις), τεχνολογικής εκπαίδευσης (11), δευτεροβάθμιας (20) και υποχρεωτικής εκπαίδευσης (13).

Κατά την επικοινωνία του workenter με την υπηρεσία, προέκυψε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι στις 19 Μαρτίου.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στην διεύθυνση της υπηρεσίας. 

Σημειώστε για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα 

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ή, εφόσον ενδιαφέρεστε για κάποια από τις θέσεις  κατεβάστε το έντυπο ΑΣΕΠ, πατώντας στα αντίστοιχα κουμπιά του workenter