Δημόσιο

Τα αποτελέσματα για 407 υποψήφιους στην ΕΛΠΕ

Συμμετέχουν 7 ειδικότητες

Ολοκληρώθηκε από τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) η αξιολόγηση των γραπτών εξετάσεων για την πρόσληψη 407 Διπλωματούχων Μηχανικών/Χημικών και Τεχνιτών Συντήρησης, οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα:

  • Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ: ΧΗΜΜ-1 και ΧΗΜΜ-2)
  • Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ: ΗΛΜΗ-1 και ΗΛΜΗ-2)
  • Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ: ΜΗΧΜ-1 και ΜΗΧΜ-2)
  • Πτυχιούχοι Χημικοί (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΧΗΜ)
  • Τεχνίτες Συντήρησης/Ηλεκτρολόγοι (ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ: ΤΣΗ-1 και ΤΣΗ-2)
  • Τεχνίτες Συντήρησης/Οργάνων (ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ: ΤΣΟ-1 και ΤΣΟ-2)
  • Τεχνίτες Συντήρησης/Μηχανοτεχνίτες (ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ: ΤΣΜΗΧ-1 και ΤΣΜΗΧ-2)

Τα αποτελέσματα της γραπτής αξιολόγησης βρίσκονται από σήμερα αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ ΑΕ (www.helpe.gr), με σειρά κατάταξης υποψηφίων βάσει του προσωπικού τους κωδικού.

Η επόμενη φάση της διαδικασίας προσλήψεων περιλαμβάνει τη δομημένη συνέντευξη και οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε αυτή, αποκλειστικά βάσει σειράς κατάταξης των αποτελεσμάτων της γραπτής αξιολόγησης, θα ενημερωθούν για το χρόνο διεξαγωγής της, το επόμενο χρονικό διάστημα.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά τα αποτελέσματα.