Δημόσιο - ΑΣΕΠ

4 θέσεις σε δήμο της Μεσσηνίας

Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν

Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει βάσει κοινωνικών κριτηρίων
07/03/2018 | 11:28

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων, για απασχόληση έως τις 31 Αυγούστου, επισπεύδει ο δήμος Πύλου-Νέστορος. 

Θα προσληφθούν υπάλληλοι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. 

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, στην διεύθυνση του δήμου. 

Σημειώστε για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα  

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter