Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Πώς θα συμπληρώσετε την αίτηση για τις 1.576 θέσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ

Πλήρης απεικόνιση (pics) με όλα τα κρίσιμα στοιχεία (κωδικοί, τοποθεσίες, ειδικότητες) - Τι πρέπει να γράψετε στον φάκελο

Προσοχή: Στην εξωτερική πλευρά του φακέλου με την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν τα στοιχεία τους με συγκεκριμένη μορφή

Ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια χρειάζεται η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η αίτηση μπορεί να φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, απλή ωστόσο "κρύβει" λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά μεταξύ των υποψηφίων. 

Σημειώστε ότι το 28% των αιτήσεων που υποβάλλονται σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, απορρίπτονται λόγω λανθασμένης ή ελλιπούς συμπληρήσωσής τους. 

Το workenter λύνει το... γρίφο της συμπλήρωσης της αίτησης, με την συνδρορμή στελεχών του ΚΕΕΛΠΝΟ, που έχουν ιδιαίτερη εμπειρία των κρίσιμων λεπτομερειών των εντύπων που πρέπει να συμπληρωθούν.

Υποθέτουμε ότι ο υποψήφιος Νικόλαος Αυγέρης, Νοσηλευτής ΠΕ, επιθυμεί την συμμετοχή του στον διαγωνισμό. 

Οφείλει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  1. Εκτυπώνει την αίτηση - παράρτημα από την σελίδα 61 της προκήρυξης.
  2. Συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία και τους κωδικούς των θέσεων ως εξής: Πηγαίνει στη σελίδα 4 και βρίσκει ότι στον πίνακα του Υποέργου 1 υπάρχουν δύο θέσεις διαθέσιμες για την ειδικότητά του. Τις δηλώνει με τους κωδικούς Β.1.1 και Β.1.2. Πηγαίνει στη σελίδα 16 της προκήρυξης και βρίσκεται εκεί θέση που τον ενδιαφέρει. Την δηλώνει με τον κωδικό Ε.2.2. Σταματάει εδώ, γιατί επιτρέπεται να δηλώσει μέχρι 3 κωδικούς θέσεων. 
  3. Για την σωστή συμπλήρωση της αίτησης λείπει μόνο η δήλωση της τοποθεσία των κωδικών. Τις βρίσκει σε σελίδα 69 της προκήρυξης, στον πίνακα 3. Εκεί βλέπει ότι οι κωδικοί θέσεων ανήκουν στην κεντρική υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ. Σημειώνει την ένδειξη: ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (Κ.Υ).
  4. Εκτυπώνει την υπεύθυνη δήλωση, (σελίδα 62 της προκήρυξης), γράφει τα προσωπικά του στοιχεία και δηλώνει ΑΚΡΙΒΩΣ το μικρό κείμενο που αναφέρουμε στο υπόδειγμα. Το τι υποννοεί αυτό το κείμενο θα το διαβάσετε παρακάτω: "Τι λέει ο ν.3528/2007, άρθρο 8".
  5. Σε απλή σελίδα Α4, με τίτλο "καταγραφή δικαιολογητικών" σημειώνει τα δικαιολογητικά που επισυνάπτει στον φάκελο και το συρράπτει με το Παράρτημα - Αίτηση.
  6. Συγκεντρώνει με ακρίβεια όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις ιδιότητες που αναφέρονται στην ειδικότητά του.
  7. Την αίτηση και τα δικαιολογητικά τα βάζει σε φάκελο και τα καταθέτει αυτοπροσώπως ή τα στέλνει ταχυδρομικά στην διεύθυνση του ΚΕΕΛΠΝΟ.
  8. Στην εξωτερική πλευρά του φακέλου πρέπει να αναγράψει ΑΚΡΙΒΩΣ το κείμενο, όπως το έχουμε στο υπόδειγμα, διαφοροποιώντας, φυσικά, τα προσωπικά στοιχεία, τους κωδικούς θέσεων, την τοποθεσία επιλογής κοκ.

Δείτε αναλυτικά τα υποδείγματα:

Η υπεύθυνη δήλωση και πώς πρέπει να την συμπληρώσετε:

Προσοχή: Στην εξωτερική πλευρά του φακέλου με την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν τα στοιχεία τους με συγκεκριμένη μορφή. Δείτε πώς:

Τι λέει ο ν.3528/2007, άρθρο 8

1. Δεν διορίζονται υπάλληλοι:

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

2. Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

Διαβάστε επίσης: