Δημόσιο

ΟΑΕΔ: Πότε το νέο πρόγραμμα για 15.000 θέσεις εργασίας

Ποιους αφορά, κριτήρια και προϋποθέσεις

Ο Οργανισμός είναι έτοιμος να ανακοινώσει το νέο πρόγραμμα

Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση του πρώτου, μετά το καλοκαίρι, προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Το νέο πρόγραμμα – 15.000 θέσεων – θα ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας.

Με αυτό γίνεται η αρχή για την δημοσιοποίηση τριών, συνολικά, προγραμμάτων έως τα μέσα Οκτωβρίου.

Το νέο πρόγραμμα αφορά:

  • Επιχειρήσεις, που αύξησαν τις «νέες θέσεις» εργασίας, δηλαδή, αύξησαν «καθαρά» την απασχόληση, στο διάστημα από 1 Ιουνίου 2017 μέχρι 31 Μαΐου 2018
  • Επιχειρήσεις για να διατηρήσουν, όχι μόνο τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησαν, αλλά και το σύνολο των θέσεων εργασίας που διαθέτουν

Σημειώστε ότι, οι επιχειρήσεις που θα λάβουν επιχορήγηση υποχρεούνται να διατηρήσουν τόσο τις επιχορηγούμενες όσο και τις μη επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για επιπλέον χρονικό διάστημα, ίσο με το αιτούμενο και εγκριθέν διάστημα διάρκειας της επιχορήγησης, ενώ το χρονικό διάστημα της δέσμευσης ξεκινά από την επόμενη της λήξης του χρονικού διαστήματος επιχορήγησης δηλαδή από την 01/09/2018 και μετά.

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα
  • Επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά τον Μάιο του 2017, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη διάρκεια του προγράμματος
  • Επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, σε σχέση με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Μάιο του 2017