Δημόσιο - ΑΣΕΠ

20 ευκαιρίες στα Δωδεκάνησα

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις

Θα προσληφθούν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
06/03/2018 | 12:31

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκκινεί η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών Ρόδου «Ρόδα». 

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της υπηρεσίας.   

Σημειώστε για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα  

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter