Δημόσιο

18 προσλήψεις στα Μέγαρα

Προσλαμβάνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και Λυκείου-ΙΕΚ

Η ανακοίνωση του δήμου έγινε με δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις
20/09/2018 | 10:27

Διαδικασία πρόσληψης 18 υπαλλήλων εκκινεί ο δήμος Μεγαρέων.

Η ανακοίνωση έγινε με δύο ξεχωριστες προκηρύξεις, με τις οποίες ζητείται καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό.

Προσλαμβάνονται απόφοιτοι ΠΕ-ΤΕ και ΔΕ, με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου και αρχίζει από την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου έως την Δευτέρα 1η Οκτωβρίου.

Πατήστε στα επισυναπτόμενα αρχεία που ακολουθούν για να διαβάσετε τις δύο προκηρύξεις. 15.pdf 3.pdf