Δημόσιο

Δικηγόροι στα Δωδεκάνησα

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα

Για την πρόσληψη λαμβάνεται υπόψη σειρά κριτηρίων
05/03/2018 | 12:23

Ένας δικηγόρος με έμμισθη εντολή, προσλαμβάνεται από τον δήμο Καλύμνου. 

Ο προσληφθείς πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την κατοχή της θέσης. 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου.  

Σημειώστε, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα    

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη», για να διαβάσετε το επίσημο έγγραφο