Δημόσιο

ΟΑΕΔ: Ανακατατάξεις στη ΣΟΧ1/2018 με απόφαση ΑΣΕΠ

Η νέα διαδικασία μετά τις ενστάσεις - Που και πώς οι μεταβολές

Μεταβολές στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ1/2018, με απόφαση του ΑΣΕΠ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΔ, μετά τον έλεγχο των ενστάσεων, ο οποίος διενεργήθηκε από το ΑΣΕΠ , με τις αρ. 980/2018 & 1011/2018 αποφάσεις του, αναμορφώθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε τους πίνακες ενστάσεων