Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 158 νέες θέσεις μονίμων στην Yγεία (62 ειδικότητες)

Ολόκληρη η προκήρυξη - Προσλήψεις για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. ΥΕ

Θα προσληφθούν 44 πτυχιούχοι ΑΕΙ, 41 ΤΕΙ, 43 απόφοιτοι ΔΕ και 30 ΥΕ

Την πρόσληψη 158 υπαλλήλων με διαδικασίες ΑΣΕΠ, προωθεί η Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.)

Θα επιλεγούν υπάλληλοι 62 ειδικοτήτων, κυρίως: ιατρών διαφόρων ειδικεύσεων, φαρμακοποιών, νοσηλευτών, διοικητικών, ψυχολόγων, παραϊατρικών επαγγελμάτων, πτυχιούχων Πληροφορικής.

Το σύνολο των θέσεων αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην διεύθυνση της ΑΕΜΥ (βλέπε σελίδα 918 της προκήρυξης)

Η προθεσμία για τις αιτήσεις θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.