Δημόσιο

6 νέες προσλήψεις στο ΕΚΑΒ

Δείτε προσόντα και δικαιολογητικά για τις ειδικότητες

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Την πρόληψη έξι επιμελητών ιατρών προωθεί το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

Συγκεκριμένα, ζητούνται οι εξής ειδικότητες:

  • Αναισθησιολογίας ή Γενικής Ιατρικής (4 θέσεις)
  • Παιδιατρικής με εξειδίκευση στην ΜΕΝΝ (2 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 8 Οκτωβρίου.

Πληροφορίες: Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.