Δημόσιο - ΑΣΕΠ

33 συμβάσεις στην Εφορεία Σπηλαιολογίας

Ζητούνται υπάλληλοι επτά ειδικοτήτων

Η προθεσμία εκπνέει στις 9 Μαρτίου
02/03/2018 | 13:19

Την πρόσληψη 33 συμβασιούχων, με συμβάσεις διάρκειας επτά μηνών, εκκινεί η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας (Χερσόνησος Κρήτης).

Θα προσληφθούν απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με εξιδείκευση σε ορισμένα από τα αντικείμενα απασχόλησής τους.   

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της υπηρεσίας, έως τις 9 Μαρτίου.   

Σημειώστε για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και ειδίκευση ανά αντικείμενο    

«Ολόκληρη η προκήρυξη», μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter