Δημόσιο

4 συμβάσεις στην Αχαϊα

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
02/03/2018 | 10:24

Στην πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα. 

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην διεύθυνση της υπηρεσίας. 

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα για τις θέσεις. 

Πατώντας στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη»», μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το επίσημο έγγραφο