Δημόσιο

43 προσλήψεις στον δήμο Βόλου

Θα προσληφθεί προσωπικό 32 ειδικοτήτων

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Την πρόσληψη 43 υπαλλήλων προωθεί το ∆ηµοτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Βόλου.

Θα προσληφθούν εκπαιδευτές, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως τις 30 Ιουνίου 2019.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και δείτε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη, προσόντα και δικαιολογητικά για τις ειδικότητες.