Δημόσιο

8 ευκαιρίες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Ζητούνται απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Η προθεσμία εκπνέει στις 9 Μαρτίου
02/03/2018 | 09:57

Την πρόσληψη οκτώ συμβασιούχων, με συμβάσεις διάρκειας τεσσάρων μηνών, εκκινεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου. 

Θα προσληφθούν απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και με εξειδίκευση στα αντικέιμενα απασχόλησής τους.   

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της υπηρεσίας, έως τις 9 Μαρτίου.   

Σημειώστε για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και ειδίκευση ανά αντικείμενο    

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη στην αντίστοιχη εφαρμογή ή, εφόσον ενδιαφέρεστε για κάποια από τις θέσεις, κατεβάστε το έντυπο ΑΣΕΠ, για να το συμπληρώσετε