Δημόσιο

8 συμβάσεις στην Λάρισα

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 15 Σεπτεμβρίου

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Με οκτώ υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Λαρίσης.

Θα προσληφθούν καθηγητές μουσικής, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 9μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και δείτε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.