Δημόσιο

7 θέσεις απασχόλησης στην Πάρο

Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας 8-9 μηνών

Οι προσληφθέντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία
30/08/2018 | 12:00

Διαδικασία πρόσληψης επτά υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Πάρου.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής (1 θέση) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (6 θέσεις), με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του δήμου, έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη