Δημόσιο

23 προσλήψεις πτυχιούχων με 9μηνη απασχόληση

Ειδικότητες, δικαιολογητικά και αίτηση υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, προκειμένου να εξασφαλίσουν την θέση τους στον νέο διαγωνισμό.
28/08/2018 | 10:27

Διαδικασία πρόσληψης 23 υπαλλήλων, με 9μηνες συμβάσεις, εκκινεί ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) του δήμου Βόλου.

Προσλαμβάνεται - με κριτήρια ΑΣΕΠ - προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για την κάλυψη καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, προκειμένου να εξασφαλίσουν την θέση τους στον νέο διαγωνισμό.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του φορέα.

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη και στο επισυναπτόμενο αρχείο για να κατεβάσετε την αίτηση υποβολής entypo_soh_6.doc