Δημόσιο

8 θέσεις στην Μαγνησία

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Οι συμβάσεις θα είναι ολιγόμηνες
28/02/2018 | 11:22

Την πρόσληψη οκτώ εκπαιδευτών ηθοποιών, κινεί ο δήμος Βόλου.    

Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας τεσσάρων μηνών. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου. 

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Σημειώστε για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση ανά έδρα 

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter