Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: (Επιπλέον) 833 θέσεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς - PDF

Ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ - Ειδικότητες, δικαιολογητικά, προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με τους δήμους

(Σχεδόν) όλα έτοιμα είναι για την έναρξη λειτουργίας των δημοτικών Παιδικών Σταθμών σε όλη τη χώρα. 

Το αμέσως επόμενο διάστημα -και το αργότερο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου- οι δήμοι θα εκδόσουν δεκάδες προκηρύξεις για την πρόσληψη 833 νέων υπαλλήλων.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί, κατά κύριο λόγο, με συμβάσεις 8, 9 και 11 μηνών - ή ανανεούμενων 3μηνων.

Οι νέες προσλήψεις διενεργούνται σε υλοποίηση του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής, περιόδου 2018-2019", με κονδύλια ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα καταρτίζει κεντρικά και επιτηρεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.).  

Θα ζητηθεί, κυρίως, προσωπικό των ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Νηπιαγωγών
 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
 • ΔΕ Μαγείρων
 • ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
 • ΥΕ Καθαριστριών

Τα προσόντα

ΠΕ Νηπιαγωγών

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Π.Σ.Ε
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

ΔΕ Βρεφοκόμων

 • Απολυτήριο Λυκείου (ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

ΔΕ Μαγείρων

 • Δίπλωμα μαγειρικής τέχνης
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά (για όλες τις ειδικότητες)

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ

Σημαντικό 1: Η έκδοση των προκηρύξεων (ανά δήμο) και η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σε πολύ πυκνό χρόνο (σύντομα). 

Σημαντικό 2: Οι θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς, μέσω ΕΣΠΑ, δεν σχετίζονται με τα αιτήματα 48 δήμων για 967 προσλήψεις, παρότι στην κατανομή των 967 προβλέπονται προσλήψεις για βρεφονηπιοκόμους. 

 • Η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. έχει, ήδη, καταρτίσει παρουσιολόγιο εργαζομένων. Δείτε το: paroysiologio_ergazomenon.xls
 • Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (η 1η ανακοίνωση με τις οδηγίες προς όλες τις δομές και τους φορείς)