Δημόσιο

Υπ. Εργασίας: Οι νέοι πίνακες αναπηρίας για την απασχόληση

Ολόκληρο το ΦΕΚ με τα ποσοστά - Ενισχύεται ο ρόλος των ΚΕΠΑ

Εγκρίθηκε από το υπ. Εργασίας, ο ειδικός πίνακας, με τον οποίο χαρακτηρίζονται, ως χρόνιες σωματικές ή πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή βλάβες που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

Σημειώστε:

  • Ο πίνακας καθορίζει τα ποσοστά αναπηρίας τα οποία συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών
  • Ενισχύεται, άμεσα, η λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), έτσι ώστε με βάση τον Ενιαίο Πίνακα, να είναι σε θέση να απλουστεύσουν την διαδικασία για τους πολίτες

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ)