Δημόσιο

Τα κριτήρια για την πρόσληψη νέου εκπαιδευτικού προσωπικού

Ολόκληρη η απόφαση με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Τα προσόντα, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων, για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού, εξέδωσε με απόφασή του το υπ. Παιδείας.

Η διαδικασία αξιολόγησης κινείται γύρω από τις εξής κατευθύνσεις:

(1) Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

  • Για το μάθημα «Κίνηση - Χορός»
  • Για το μάθημα «Κινηματογράφου»

(2) Κατεύθυνση Χορού

  • Για το μάθημα Κλασικού Χορού
  • Για το μάθημα Σύγχρονου Χορού
  • Για το μάθημα «Κίνηση - Χορός»

Σημειώστε:

  1. Για κάθε σχολικό έτος εκδίδεται από το υπουργείο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία
  2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους οικείους πίνακες ανά αντικείμενο και ανά Καλλιτεχνικό σχολείο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα κεφ. Α΄ και Γ΄ της παρούσης

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση