Δημόσιο

9 συμβάσεις στην ΔΕΥΑ Θέρμης

Ζητείται προσωπικό με απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (έως το 1980)

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 23-60 ετών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής εννέα υπαλλήλων από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 6 Μαρτίου 2018.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε όλα τα κριτήρια επιλογής στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόριά σας».

Ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων.

Σημειώστε, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.