Δημόσιο

ΑΣΕΠ 9Κ/2018: Η εξέλιξη του διαγωνισμού (46 μόνιμοι)

Ο αριθμός αιτήσεων και οι πιθανότητες επιτυχίας

Στο στάδιο της επεξεργασίας αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων βρίσκεται η προκήρυξη 9Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Για την προκήρυξη των 46 μονίμων υπαλλήλων στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, υποβλήθηκαν 8.838 αιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η αναλογία επιτυχίας διαμορφώνεται στο "1:192" - δηλαδή μπαίνει ο καλύτερος ένας ανά 192 υποψηφίους.

Η κατανομή των θέσεων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα έχει ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

  • 28 θέσεις - Διοικητικου-Οικονομικού, Μηχανικών (ειδ.: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), Μηχανικών (ειδ. Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής)

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

  • 13 θέσεις (Διοικητικού – Λογιστικού)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  • 5 θέσεις (Διοικητικού – Λογιστικού)