Δημόσιο

ΑΣΕΠ 8Κ/2018: Σε ποιο σημείο βρίσκεται η προκήρυξη (186 θέσεις)

Ο αριθμός αιτήσεων και οι πιθανότητες επιτυχίας

Στο στάδιο της επεξεργασίας αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων βρίσκεται η προκήρυξη 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ υποθλήθηκαν 7.709 αιτήσεις για 186 θέσεις στο υπ. Πολιτισμού, με πιθανότητα επιτυχίας 1:41.

Το πλήθος των προτιμήσεων, ανά ειδικότητα διαμορφώνεται ως εξής:

  • Κατηγορία ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: 174.541
  • Κατηγορία ΔΕ Νυκτοφ/κων Φυλάκων Αρχαιοτήτων: 77.654

Σημειώστε:

  • Στον διαγωνισμό συμμετέχουν (κύρια και επικουρικά) δέκα διαφορετικοί τίτλοι σπουδών ΔΕ
  • Διατίθενται 27 θέσεις για πολύτεκνους και 18 θέσεις για τρίτεκνους 
  • Ορισμένες θέσεις έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας (κωδικοί 06 ή 07)
  • Για την απόδειξη της καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας, πρέπει να διαθέτετε πιστοποιητικό Β2