Δημόσιο

14 συμβάσεις στη Χαλκίδα

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος απαραίτητο προσόν

Οι νεοπροσληφέντες πρέπει να είναι από 18 έως 65 ετών

Την πρόσληψη 14 υπαλλήλων προωθεί η Δημοτική Ύδρευση  Αποχέτευση Χαλκίδος.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά για κάθε ειδικότητα, τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τον πρώτο μισθό και τα επιδόματα.