Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Υπ. Εσωτερικών: 504 νέες θέσεις σε δήμους

Θα επιλεγεί προσωπικό σε 38 δήμους με συμβάσεις έως ενός έτους

Πλέον, αναμένεται η έκδοση των σχετικών προκηρύξεων
24/07/2018 | 11:56

Την πρόσληψη 504 υπαλλήλων σε 38 δήμους όλης της χώρας ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Θα υπογραφούν συμβάσεις από 8 έως 12 μήνες, σε διάφορους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.

Ο υπουργός ενέκρινε τις νέες προσλήψεις με δύο ξεχωριστές αποφάσεις. 

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν υπάλληλοι σε έξι Περιφέρειες:

  • Αιγαίου
  • Αττικής
  • Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας
  • Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
  • Μακεδονίας - Θράκης
  • Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Το υπουργείο έχει δώσει την έγκρισή για, επιπλέον 90 θέσεις. Πλέον, αναμένονται να εγκριθούν οι σχετικές προκηρύξεις από το ΑΣΕΠ και να εκδοθούν από τους αρμόδιους δήμους.

Πατήστε στα επισυναπτόμενα αρχεία που ακολουθούν για να διαβάσετε ολόκληρες τις εγκριτικές αποφάσεις 383.pdf 121.pdf