Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Υπ. Υγείας: Δέκα κριτήρια για την πρόσληψη νέου προσωπικού στα νοσοκομεία

Οι προθεσμίες για όλες τις ειδικότητες επικουρικών (πλην ιατρών)

Σημαντικό: Οι πίνακες κατάταξης ανά Δ.Υ.Πε. θα είναι σε ισχύ έως τις 15 Οκτωβρίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις θέσεις διοικητικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού (πλην ιατρών), που διαθέτουν νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ και Μονάδες Υγείας. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ΕΔΩ έως τις 30 Ιουλίου, προκειμένου να καταρτιστούν οι πίνακες κατάταξης. 

Οι διοικήσεις των υγειονομικών υπηρεσιών ανά την Ελλάδα, (Δ.Υ.Πε.) θα καλύψουν τις ανάγκες τους σε επικουρικό προσωπικό από αυτούς τους πίνακες.

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται στη βάση δέκα συγκεκριμένων κριτηρίων:

  1. Προϋπηρεσία
  2. Ειδική προϋπηρεσία
  3. Ανεργία
  4. Ανήλικα τέκνα
  5. Τριτεκνική ιδιότητα
  6. Πολυτεκνική ιδιότητα
  7. Μονογονεϊκή ιδιότητα
  8. Ποσοστό αναπηρίας
  9. Επιμέλεια ανήλικου τέκνου με αναπηρία
  10. Εντοπιότητα

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε τα μόρια που αντιστοιχούν στο καθένα κριτήριο ξεχωριστά.