Δημόσιο

7 προσλήψεις στην Κέρκυρα

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 24 Ιουλίου

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Με επτά υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν:

  • Ομαδάρχης (1 θέση)
  • Γιατρός (1 θέση)
  • Νοσοκόμος/ μα (1 θέση)
  • Γυμναστής/ στρια (1 θέση)
  • Μάγειρας / ισσα (1 θέση)
  • Βοηθός Μάγειρα (1 θέση)
  • Ειδικός Τεχνίτης (1 θέση)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 24 Ιουλίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.