Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Υπ. Υγείας: Πότε τα αποτελέσματα για τις 953 θέσεις στα νοσοκομεία (PDF)

Προσφέρονται διετείς συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης

Για την επιλογή του προσωπικού θα χρησιμοποιηθούν τρεις τύποι κριτηρίων

Τα αποτελέσματα για 953 γιατρούς όλων των ειδικεύσεων στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) όλης της χώρας, πρόκειται να εκδόσει σε άμεσο χρόνο, το υπουργείο Υγείας.

Μέσω υπηρεσιακών εγγράφων της επιτροπής που ,ήδη, καταρτίζει τους πίνακες και ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το «χρονοδιάγραμμα» δημοσιοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων ορίστηκε για τις 10/08, ενώ των οριστικών ένα μήνα μετά, τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου.

Για την επιλογή του νέου προσωπικού θα χρησιμοποιηθούν τρεις τύποι κριτηρίων:

  • Ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακά, δεύτερο πτυχίο αν υπάρχει, τίτλος πτυχίου σχετικός με την διοίκηση μονάδων Υγείας, γνώση ξένων γλωσσών)
  • Εμπειρία (προϋπηρεσία μετά την ημερομηνία απόκτησης της ειδικότητας έως 24 μήνες με μοριοδότηση από 100 έως 300 μονάδες)
  • Κοινωνικά κριτήρια (αριθμός ανηλίκων τέκνων, μονογονοεϊκή – πολυτεκνική ιδιότητα)

Προσφέρονται συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης -διετούς διάρκειας- με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος και προοπτικές μονιμοποίησης.

Το ωράριο εργασίας του προσωπικού των ΤΟΜΥ είναι επτάωρο και πενθήμερο, ενώ οι δομές θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δύο βάρδιες.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση