Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Με κριτήρια ΑΣΕΠ οι προσλήψεις στην Υγεία (pdf)

Ποιοί και πως συμμετέχουν - Αιτήσεις, προϋποθέσεις

Έως 30 Ιουλίου η εγγραφή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του υπ. Ύγείας

Με κριτήρια ΑΣΕΠ θα γίνει η κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους πρόσληψης επικουρικού )νοσηλευτικού – παραϊατρικού) προσωπικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, μεταξύ των κριτηρίων για την κατάταξη περιλαμβάνονται:

  • Προϋπηρεσία σε δομές Υγείας
  • Αυξημένη μοριοδότηση για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (το αντίστοιχο της ειδικής εμπειρίας για ορισμένες προκηρύξεις ΑΣΕΠ)
  • Χρόνος ανεργίας
  • Κοινωνικά κριτήρια (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%)

Προϋποθέσεις

Η εγγραφή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους – από τους οποίους οι υπηρεσίες Υγείας θα αντλήσουν επικουρικό προσωπικό – γίνεται υπό δύο προϋποθέσεις:

  • Οι υποψήφιοι να μην έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας του
  • Οι ενδιαφερόμενοι να μην κατέχουν άλλη θέση ως επικουρικό προσωπικό ή υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Μονάδα Υγείας (Τ.Ο.Μ.Υ.)

Που οι αιτήσεις - προθεσμίες

Η εγγραφή – αίτηση γίνεται στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του υπ.Υγείας, έως τις 30 Ιουλίου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικές οδηγίες εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του υπουργείου Υγείας