Δημόσιο

5 συμβασιούχοι στην Κρήτη

Θέσεις για αποφοίτους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης

Θα υπογραφούν 8μηνες συμβάσεις εργασίας

Την έγκρισή του έδωσε το ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, αριθμό ανήλικων τέκνων.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε τη λίστα με όλα τα προσόντα και τα δικαιολογητικά της ειδικότητας που σας ενδιαφέρει.

Διαβάστε τις πιθανότητες επιτυχίας και βελτιώστε τη θέση διορισμού σας, προσκομίζοντας τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόρια σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.