Δημόσιο

Ολόκληρη η νέα προκήρυξη για 46 μονίμους υπαλλήλους

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης

Η "μερίδα του λέοντος" στην κατανομή των θέσεων αποσπάται από τους πτυχιούχους ΑΕΙ

Δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για την πρόσληψη 46 μονίμων υπαλλήλων στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (9Κ/2018).

Η κατανομή των θέσεων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα έχει ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

  • 28 θέσεις - Διοικητικός-Οικονομικός, Μηχανικών (ειδ.: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), Μηχανικών (ειδ. Μηχανικών Η/Υ,  Πληροφορικής) 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

  • 13 θέσεις - Διοικητικός - Λογιστικός

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  • 5 θέσεις - Διοικητικός - Λογιστικός

Προθεσμίες:

  1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 31 του ίδιου μήνα, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. 
  2. Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 3ης Αυγούστου 2018, ημέρας Παρασκευής.