Δημόσιο

ΟΑΕΔ: Ποιοί και πώς διορίζονται στα ΙΕΚ (μόρια)

Η διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την πρόσληψη

Απόφαση εξέδωσε το υπ. Εργασίας, με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ.

Σημειώστε:

  • Στην διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων ενώ οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων αναμένεται να επιλεχθούν κατά προτεραιότητα

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά τα μόρια και την διαδικασία αξιολόγησης